Nieuwsbericht

Voorbereidingen upgrade PHP versie naar 5.3 en 5.4

Een groot aantal functies die u tot en met versie 5.2 van PHP kon gebruiken worden in versie 5.3 uitgefaseerd en zullen in versie 5.4 grotendeels verdwijnen. Onderstaand geven wij een overzicht van deze functies en variabelen weer en de alternatieven die zullen moeten worden gebruikt.

Maakt u gebruik van PHP-code op uw website, controleer dan of er gebruik wordt gemaakt van onderstaande functies of variabelen en maak de nodige correcties. Het niet wijzigen zal uiteindelijk gaan leiden tot een slecht of niet functionerende website.


De register_long_array optie

Naast het verdwijnen van diverse functies gaan er een aantal opties in de globale php.ini verdwijnen. De meest belangrijke is de "register_long_arrays" optie. Het verdwijnen hiervan heeft impact op diverse variabelen. Onderstaand een overzicht van deze variabelen.

Functienaam Alternatief

Functies

In onderstaande tabel vindt u de functienamen die worden uitgefaseerd en het alternatief dat gebruikt kan worden.

Functienaam Alternatief

Terug naar het overzicht van nieuwsberichten

Keuzemenu