Nieuwsbericht

Samenwerking met merkenspecialist tijdens sunrise periode

Voor de houders van merk- en bedrijfsnamen, die tijdens de sunrise periode met voorrang mogen registreren, zijn specifieke regels opgesteld, die misbruik moeten voorkomen. Binnen een vastgestelde termijn moet aan de hand van de juiste documenten bewezen worden dat de indiener inderdaad gerechtigd is om in de voorrangsperiode de domeinnaam aan te vragen. Kloppen de gegevens niet of worden stukken niet tijdig of niet op de juiste wijze ingediend, dan vervalt de claim. Een klein foutje kan al fataal zijn. Wie met voorrang wil aanvragen moet zijn zaak dus heel goed voorbereiden.

Om te zorgen dat de aanvragen op een correcte manier worden voorbereid is kennis van het merkenrecht onontbeerlijk. Daarom heeft eudomeinnaam.nl er voor gekozen om in Sunrise 1 nauw samen te werken met Merkenbureau Shield Mark. Net als eudomeinaam.nl heeft Shield Mark zich het afgelopen jaar grondig voorbereid op de registratie van .eu-domeinnamen. Als merkenrechtspecialist is Shield Mark dan ook in staat uw aanvraag tijdens de voorrangsperiode volgens de geldende regels te begeleiden. Shield Mark onderzoekt of het geclaimde merk- of handelsnaamrecht voldoende is voor een voorrangsregistratie en adviseert - in het geval dit niet in orde is - hoe dit eventueel hersteld moet worden. Zij verzamelen het nodige bewijs en dienen dit tijdig en op de juiste wijze in bij eudomeinnaam.nl. Indien de naam ten onrechte aan een ander wordt toegewezen adviseert Shield Mark over de eventueel te nemen stappen om de naam alsnog toegewezen te krijgen (er is een speciale arbitrageprocedure voor conflicten).

Terug naar het overzicht van nieuwsberichten

Keuzemenu