Datacenter

Sitebytes beschikt over een eigen suite bij Global Switch in Amsterdam. Wij kunnen u een optimale omgeving bieden voor het plaatsen van apparatuur. Naast klimaatbeheersing en een gegarandeerde stroomvoorziening beschikt Sitebytes over een redundant opgebouwd netwerk waardoor de kans op uitval van uw apparatuur nagenoeg is uit te sluiten.

Toegangscontrole

Om toegang tot uw apparatuur te krijgen worden er een aantal controles uitgevoerd. De omgeving van het datacenter is hermetisch afgesloten en wordt 24 uur per dag bewaakt. Bij de ingang dient u een identiteitsbewijs te overhandigen en wordt gecontroleerd welke bevoegdheden u heeft. Via een met een pincode beveiligde toegangsdeur komt u bij onze suite welke uitsluitend toegankelijk is wanneer u over een toegangssleutel beschikt. Tenslotte zijn alle racks afzonderlijk afgesloten.

Gegarandeerde stroomvoorziening

Het datacenter is uitgerust met een aantal dieselgeneratoren die de stroomvoorziening overnemen bij een stroomuitval. Mocht het noodzakelijk zijn een generator op te starten, dan bieden de ruim 2000 accu's voldoende capaciteit om het datacenter in de tussentijd van stroom te voorzien. De kans dat uw apparatuur uitvalt door een stroomstoring is dan ook nagenoeg uitgesloten. Onze racks zijn tevens voorzien van een A- en B-stroomfeed, onafhankelijk gezekerd op 16A. En mocht één van de feeds uitvallen, dan schakelen onze transfer switches zonder onderbreking over op de tweede feed.

Brandblussystemen

Onze suite is voorzien van brandmelders en rookdetectoren, gekoppeld aan een gasblussysteem. Mocht er brand uitbreken dan treedt het gasblussysteem direct in werking. Dit systeem legt als het ware een zuurstofarme deken over de apparatuur waardoor het vuur direct wordt gedoofd.

Keuzemenu